تبلیغات
ایستـگــاه هنــر - خنده بازار.......شماره2

هنرهای خلاقانه،نقاشی وطراحی،کاردستی،داستان کوتاه،عکسهای دیدنی و....

خنده بازار.......شماره2

نویسنده :احمد نصرتی
تاریخ:جمعه 24 بهمن 1393-01:02 ب.ظ

خنده بازار......شماره2

حیف نون یه باغ وحش باز می کنه.
قیمت بلیط رو می زنه ۵۰۰ تومان، هیچ کس نمی ره.
می زنه 3۰۰ تومان، هیچ کس نمی ره.
می زنه 1۰۰ تومان، باز هم هیچ کس نمی ره.
بلیط رو مجانی می کنه، همه می رن توی باغ وحش. در رو قفل می کنه، قفس شیر رو باز می کنه. می زنه: خروجی: ۵۰۰۰ تومان!

ﺑﻪ ﻳﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ایرانی ﻧﻔﺮی 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﻭ ﻳﮏ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺩﺍﺩﻥ، ﮔﻔﺘﻦ:
ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺶ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺪﻳﺪ.
ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺩﻳﺪﻥ آلمانیه و ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ رﻭ ﺩﺍﺩه اند به میمون هاشون ﺧﻮﺭﺩه اند، هیچی هم ﻳﺎﺩ ﻧﮕﺮفته اند.
ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮﺍﻏﻪ ایرانیه، ﺩﻳﺪﻥ 49 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ رﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ می گه:
تو رو به ﻗﺮآﻥ ﺍﻭ یکی رو بده به من!

 

حیف نون وصیت می کنه: تمام اعضاء بدنم رو پس از مرگم اهدا کنید، به جز مغزم.
می پرسن چرا؟
می گه: آخه عکس های خانوادگی توشه!

 

پسره: بابا، یخچال رو کی اختراع کرده؟
باباش: نمی دونم.
- رادیو رو کی ساخته؟
باباش: نمی دونم.
- ماشین رو کی اختراع کرده؟
باباش: نمی دونم.
مادره: بچه! کمتر سوال بپرس، بابات رو خسته نکن!
باباش: ولش کن بذار سوال کنه معلوماتش بره بالا!

 

حیف نون توی ترافیک گیر می کنه، می گه: ماشاالله! به این می گن عروسی!

 

حیف نون چند متر دورتر از قبری ایستاده بود و گریه می کرد.
ازش پرسیدند چرا نزدیک تر نمی ری؟
گفت: مرحوم از فامیلای دورمون بود!

 

حیف نون داشت بافتنی می بافت، هی باد ول می کرد. ازش پرسیدن چرا موقع بافتن این قدر باد ول می کنی؟ گفت: ننم گفته ۲ تا از زیر، ۲ تا از رو، یکی ول کن!

 

حیف نون به زنش می گه: امروز جون یک نفر رو نجات دادم! زنش می گه: چه طور؟ می گه: هزار تومان به یه فقیر دادم، داشت از خوشحالی می مرد، ازش گرفتم!

 

بچه: بابایی! ببین چه نقاشی خوشگلی کشیده ام!
بابا: آفرین عزیزم! چی کشیده ای؟
بچه: یه گاو که داره علف می خوره.
بابا: پس علف ها کجا هستند؟
بچه: گاوه خورده.
بابا: پس گاوه کو؟
بچه: خوب علفشو خورد، رفت دیگه!

 

رفیقم می خواد بره حج. بهش می گم سوغاتی برامون چی میاری؟ می گه اگه جریان ول کردن مغازه ها موقع نماز واقعیت داشته باشه، واسه همه تون همه چی میارم!

 

حیف نون زیر تابوت زنش داد می زد: لا اله ایوالله / لا اله ایوالله

 

حیف نون یه باغ وحش باز می کنه.
قیمت بلیط رو می زنه ۵۰۰ تومان، هیچ کس نمی ره.
می زنه 3۰۰ تومان، هیچ کس نمی ره.
می زنه 1۰۰ تومان، باز هم هیچ کس نمی ره.
بلیط رو مجانی می کنه، همه می رن توی باغ وحش. در رو قفل می کنه، قفس شیر رو باز می کنه. می زنه: خروجی: ۵۰۰۰ تومان!

 

پیشنهاد حیف نون به خدا:
خدایا! بهتر نبود از همون سیستم طالبی و خربزه برای هندوانه هم استفاده می کردی و همه تخمه هاشو یه جا جمع می کردی؟

 

ﺷﻮﻫﺮﯼ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩ:
"ﺳﻼﻡ. ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﺎﻡ ﺧﻮﻧﻪ. ﻟﻄﻔﺎً ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎس هاﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﺸﻮی ﻭ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻡ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻦ."
ﻭﻟﯽ هیچ ﭘﺎﺳﺨﯽ نیاﻣﺪ!
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ:
"ﺭﺍﺳﺘﯽ! ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﻩ می خواهم ﺑﺮﺍیت یک ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﻡ."
ﻫﻤﺴﺮ: "ﻭﺍﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ! ﻭﺍﻗﻌﺎً؟"
ﺷﻮﻫﺮ: "ﻧﻪ، می خوﺍﺳﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺍﻭﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ!"

 

پشت نویسی کارت عروسی حیف نون:
جناب آقای بزرگ زاده به اتفاق خانواده محترم، به جز پسر وسطی بی شعور الاف معتاد بی سواد. خاک تو سرتون با این بچه بزرگ کردنتون! اصلا نمی خواد بیایید!

 

بچه: مامانی! چرا بابا کچله؟
مامانش: خوب عزیزم، بابات زیاد فکر می کنه.
بچه: پس چرا موهای تو این قدر بلنده؟
مامانش: خفه شو بچه!

 

ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯼ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪ:
"ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ! ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ."
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺠﺪﺩا ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ:
"باﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺮﺍﻣﯽ! ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ."
ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ. ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ:
"ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﺰﯾﺰ! ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺁﺩم ها ﻏﺬﺍ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ!"

 

پیرزن اصفهانی: حَجی! می دونی دعواهای بی خودی ما این چند سال سَری چی چی بودس؟ حجی: هان؟ چی چی بودس؟
پیرزن: من حساس... آ شومام بی شعور!

 

این هم از زرنگی اصفهانی ها:
یه روز یک نفر از یکی از محله های اصفهان می گذشته، می بینه یه دختر بچه اصفهانی گوشواره های طلا داره. به بچه می گه: دختر جون! این گوشواره ها رو به من می دی؟ دختره می گه اگه صدای خر در بیاری بهت می دم. طرف شروع می کنه به عرعر کردن و بعد می گه گوشواره ها رو بده. دختره بهش می گه تو که خری می دونی این ها طلاست، من که آدمم نمی دونم؟

 

یه ﺭﻭﺯ یه چینیه می ره ﺑﺎﻻی ﻛﻮﻩ، ﺩﺍﺩ می زﻧﻪ:
“تا هون شین کاو ون مین”
ﺍﺯ ﻛﻮﻩ ﺻﺪﺍ میاﺩ:
خیلی ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ، یه ﺑﺎﺭ ﺩیگه ﺑﮕﻮ!

 

زنه شوهرش رو واسه نماز صبح بیدار کرد.
شوهر گفت: بذار کمی دیگه بخوابم بعدا قضا می خونم.
زن گفت: نمی شه، شرع گفته نماز رو باید به وقت خودش بخونی.
مرد گفت: ولی شرع گفته می تونین تا چهار تا زن هم داشته باشین!
زن گفت: بخواب عزیزم! هر وقت خواستی نمازت رو قضا کن، خدا خیلی بخشنده است.

  

بر اثر شوخی حیف نون، ۴۵ نفر کشته شدند! این حادثه وقتی رخ داد که حیف نون چشمای راننده اتوبوس رو گرفته بود و بهش گفت: من کی ام؟!

 

ﺗﻮ ﺧﺎﺭﺝ:ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﭼﻨﺪﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺎﻡ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺖ ؟ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ :ﺑﻌﺪﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﮕﻦ :ﮐﺮﻩ ﺧﺮ … ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺭﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ !؟؟


سر کلاس عربی :آقای معلم :اگه ببینم کسی سر کلاس من فارسی صحبت کنه باید بره بیرون من به دوستم : الخودکار المشکی الداری ؟دوستم : البله الدارم ، البفرمایید !!!نیمکت بغلی : خخخخخخخ  کلاس : خخخخخخخ معلم: الگمشو البیرون الکثافت


حیف نون به نامزدش می گه: عزیزم! می دونی برای روز زن چی برات خریدم؟ نامزدش می گه: نه، نمی دونم. حیف نون می گه: اون پژو ۲۰۶ قرمز رنگ رو می بینی که توی کوچه پارک کرده؟ یه دمپایی هم رنگ اون!


حیف نون دو تا بلوک سیمانی رو گذاشته بوده روی دوشش،‌ داشته می‌برده بالای ساختمون. صاحب‌کارش بهش می گه: تو که فرغون داری،‌ چرا این ها رو می گذاری روی کولت؟! حیف نون می گه: ‌اون دفعه با فرغون بردم، چرخش پشتم رو اذیت می‌کرد !


تریاکیه پیغامگیر می خره، پیغامشو می ذاره: هَشتم... ولی خَشتَم!


حیف نون به دوستش می گه: قربون دستت، برو عقب ماشین ببین چراغ راهنمای ماشین کار می کنه یا نه. دوستش می ره عقب ماشین، می گه: کار می کنه، کار نمی کنه، کار می کنه، کار نمی کنه...


حیف نون به نامزدش می گه عصر میام دنبالت بریم بوق بزنیم. نامزدش می گه: ماشین خریدی؟ می گه: "نه، بوق خریدم!"


حیف نون تو ژاپن راننده ی تاکسی می شه، هر کی براش دست بلند می کنه می گه: شوخی نکن دیگه، تو رو الان رسوندم

3jokes.com:منبع

   
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
رد پای خیال
شنبه 25 بهمن 1393 01:05 ق.ظ

خیلی با مزه بود.
ممنون. عالی بود.
پاسخ احمد نصرتی : قدم رنجه کردبن.ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo
ایستگاه هنرکد سایه دار کردن عکس